27/2021/EO/O

Dátum vytvorenia obj.:
01/10/2021
Dátum zverejnenia obj.:
10/10/2021
Číslo objednávky:
27/2021/EO/O
Dodávateľ:
SOFTIP, a.s.
Adresa:
Krasovského 14
IČO:
36785512
Suma €:
65 €
Predmet objednávky:
Nastavenie vybraných práv (bez miezd) na konto pre aplikáciu PAM
Zverejnil: