Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2023
02/02/2023
1/2023/TP/O/P
KOLTEN spol.s.r.o.
Severná ulica 2424/33
Prievidza
36347779
326.50
Oprava chladiaceho zariadenia na záchytnom centre.
Miroslav Patsch