Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/07/2017
01/08/2017
28/2017/TP/O/T
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
3000
Technická prehliadka plynových horákov a zabezpečovacích zariadení v plynových kotolniach
Pavel Trúchly