Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/04/2023
04/04/2023
12/2023/VZ/AD
Juraj Mak
97101 Malá Čausa 256
97101 Malá Čausa
43075207
200.00
20.00
240.00
prevoze dreva
Andrej Duchoň