Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/03/2023
06/04/2023
30/2023/TP/O/P
KomTes SK
Dopravná 7
Piešťany
44920946
1872.00
374.40
2246.40
Prevádzka systému webdispečink pre vozidlá.
Miroslav Patsch