Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/03/2023
06/04/2023
37/2023/TP/O/P
STOBER s.r.o.
Nedožerská cesta 164
Prievidza
31362249
297.22
46.35
356.67
Spojovací materiál.
Miroslav Patsch