Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/03/2023
21/04/2023
33/2023/TP/O/P
MIRAL Slovakia s.r.o.
Diviacka Nová Ves 586
Diviacka nová Ves
36330876
993.00
198.60
1191.60
Betón C20/25 do jazierka žeriavov.
Miroslav Patsch