Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/07/2017
01/08/2017
29/2017/TP/O/T
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
2800
Vykonanie OP a OS plynových zariadení, Vykonanie OP a OS tlakových zariadení v plynových kotolniach, Kontrola tesnosti plynových kotlov
Pavel Trúchly