Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/05/2023
30/05/2023
65/2023/TP/O/P
Marián Ďurina - DERKO
Tenisová 8
Prievidza
41053214
106.00
21.20
127.20
Kominárske práce - kontrola a čistenie kominárskych telies.
Miroslav Patsch