Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/05/2023
09/06/2023
69/2023/TP/O/P
KOLTEN spol.s.r.o.
Severná ulica I 2424/33
Prievidza
36347779
79.00
15.80
94.80
Odstránenie poruchy ovládania otáčok vetrania v pavilóne opíc.
Miroslav Patsch