Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/05/2023
09/06/2023
71/2023/TP/O/P
STOBER spol.s.r.o.
Nedožerská cesta 164
Prievidza
31362249
132.00
26.40
158.40
Spojovací materiál.
Miroslav Patsch