3/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
16/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
18/01/2018
Číslo objednávky:
3/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
137.99 €
Predmet objednávky:
Novapur.
Zverejnil: