Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/01/2019
22/01/2019
3/2019/TP/O/M
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
523.62
Kamenivo andezit.
Štefan Mindek