3/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
21/01/2019
Dátum zverejnenia obj.:
22/01/2019
Číslo objednávky:
3/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
523.62 €
Predmet objednávky:
Kamenivo andezit.
Zverejnil: