3/2019/VZ/O/Z20183641_Z

Dátum vytvorenia obj.:
08/01/2019
Dátum zverejnenia obj.:
08/01/2019
Číslo objednávky:
3/2019/VZ/O/Z20183641_Z
Dodávateľ:
Mikrop Slovensko s.r.o.
Adresa:
Priemyselná 5
IČO:
31717063
Suma €:
1120.25 €
Predmet objednávky:
kŕmne zmesi
Zverejnil: