3/2020/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
22/04/2020
Dátum zverejnenia obj.:
24/04/2020
Číslo objednávky:
3/2020/TP/O/M
Dodávateľ:
FALAtrade s.r.o.
Adresa:
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
IČO:
48133884
Suma €:
2044.50 €
Predmet objednávky:
Rôzne náterové farby, laky a tmely.
Zverejnil: