3/2021/omap/O

Dátum vytvorenia obj.:
17/02/2021
Dátum zverejnenia obj.:
02/03/2021
Číslo objednávky:
3/2021/omap/O
Dodávateľ:
Ivan Jakušovský
Adresa:
Mostná 1933/41
IČO:
45642028
Suma €:
1350.00 €
Predmet objednávky:
Príprava podkladov a prípravné práce s materiálom - interiér pavilónu
Zverejnil: