Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/06/2023
03/07/2023
50/2023/OIA/LS/O
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
60
12
72
Školenie: Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Lucia Svitková