Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/06/2017
13/06/2017
30/2017/TP/O/M
ORVA Color s.r.o.
Bojnická cesta II 400/12, 971 01 Prievidza
44786093
165.44
Náterové farby, teleskopická tyč, značkovacie šnúry, značkovací prášok.
Štefan Mindek