Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/07/2023
21/07/2023
94/2023/TP/O/P
Eltechklima s.r.o.
Pobedim 234
Pobedim
47602007
662.00
132.40
794.40
Profylaktický servis na VZT zariadení v pavilóne slonov.
Miroslav Patsch