Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/08/2023
17/08/2023
30/2023/EO/O
BOZPO s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
40
8
48
opakované oboznamovanie lešenárov
Tatiana Bahulová