Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/08/2023
07/09/2023
109/2023/TP/O/P
KOLTEN spol.s.r.o.
Severná ulica I 2424/33
Prievidza
36347779
444.00
88.80
532.80
Diagnostika a oprava poruchy na ovládaní VZT na viváriu a na chladiacom zariadení v záchytnom centre.
Miroslav Patsch