Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/08/2023
29/08/2023
31/2023/EO/O
JUDr. Lenka Sláviková
Nábr. Sv. Cyrila 47
Prievidza
50595326
350
0
350
Úprava nájomnej zmluvy v súlade zo zákonom
Petronela Struhárová