31/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
16/09/2017
Dátum zverejnenia obj.:
08/01/2018
Číslo objednávky:
31/2017/ZO/O
Dodávateľ:
Pavel Hořejší
Adresa:
Roosveltova 1006/1
IČO:
45879427
Suma €:
680 €
Predmet objednávky:
Transport Švajčiarsko
Zverejnil: