Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/08/2018
27/08/2018
31/2018/TP/O/M
ALLESMONT s.r.o.
O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
Varín
36436241
471.33
Rezanie otvoru do tehlovej steny.
Pavel Trúchly