31/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
10/07/2018
Dátum zverejnenia obj.:
13/07/2018
Číslo objednávky:
31/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Habala s.r.o.
Adresa:
Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza
IČO:
36759953
Suma €:
596.92 €
Predmet objednávky:
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Zverejnil: