Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/07/2018
13/07/2018
31/2018/TP/O/T
Habala s.r.o.
Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza
Prievidza
36759953
596.92
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Pavel Trúchly