31/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
12/07/2019
Dátum zverejnenia obj.:
15/07/2019
Číslo objednávky:
31/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
329.83 €
Predmet objednávky:
Reflektory, žiarovky, kovová skrinka, prúdový chránič.
Zverejnil: