Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
05/10/2016
29/11/2016
31/2016/R/O_A
Astana
Uherova 2903/29, 058 01 Poprad
Poprad
46157701
1420
Odstránenie AZC obloženia a krytiny
Pavel Trúchly