31/2016/R/O_A

Dátum vytvorenia obj.:
05/10/2016
Dátum zverejnenia obj.:
29/11/2016
Číslo objednávky:
31/2016/R/O_A
Dodávateľ:
Astana
Adresa:
Uherova 2903/29, 058 01 Poprad
IČO:
46157701
Suma €:
1420 €
Predmet objednávky:
Odstránenie AZC obloženia a krytiny
Zverejnil: