Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/09/2023
14/09/2023
38/2023/EO/O
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14
Bratislava
36785512
600
120
720
Konzultácie Profit
Lucia Ivenzová