32/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
10/10/2017
Dátum zverejnenia obj.:
08/01/2018
Číslo objednávky:
32/2017/ZO/O
Dodávateľ:
Pavel Hořejší
Adresa:
Roosveltova 1006/1
IČO:
45879427
Suma €:
200 €
Predmet objednávky:
Transport Nemecko
Zverejnil: