Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/08/2018
27/08/2018
32/2018/TP/O/M
ARTTV v.o.s.
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
2365.03
Elektroinštalačný materiál, podľa cenovej ponuky č. 18NA00143
Pavel Trúchly