Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/10/2016
14/10/2016
32/2016/R/O
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrova 2
972 01 Bojnice
33655308
1416
Služba: vybavenie stavebných povolení na stavby a predčasného užívania stavby
Andrea Ághová