Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/07/2016
22/09/2016
32/2016/TP/O/T
Ing. Pavel Dobrotka-Ingman
Štúrova 2
Bojnice
33655308
1000
Poskytnutie služby stavebného dozoru a kolaudácia stavby Kruhová voliéra karpatskej avifauny
Pavel Trúchly