32/2016/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
25/07/2016
Dátum zverejnenia obj.:
22/09/2016
Číslo objednávky:
32/2016/TP/O/T
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka-Ingman
Adresa:
Štúrova 2
IČO:
33655308
Suma €:
1000 €
Predmet objednávky:
Poskytnutie služby stavebného dozoru a kolaudácia stavby Kruhová voliéra karpatskej avifauny
Zverejnil: