33/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
23/08/2018
Dátum zverejnenia obj.:
27/08/2018
Číslo objednávky:
33/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
446.40 €
Predmet objednávky:
Isover TF fasáda 5 cm.
Zverejnil: