Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/03/2024
22/03/2024
40/2024/TP/O/P
KOLTEN spol.s.r.o.
Severná ulica I 2424/33
Prievidza
36347779
533.20
106.68
639.88
Oprava chladiaceho zariadenia na záchytnom centre.
Miroslav Patsch