Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/03/2024
26/03/2024
44/2024/TP/O/P
BOZPO s.r.o.
Ciglianska cesta 3C
Prievidza
36332151
95.00
19.00
114.00
Tabuľka plastová 1mm Pozor elektrický ohradník.
Miroslav Patsch