Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/05/2017
16/05/2017
20/2017/TP/O/T
Marián Ďurina-Derko
Hasičská 3, 971 01 Prievidza
Prievidza
41053214
89
Čistenie komínových telies
Pavel Trúchly