Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
16/05/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
16/05/2017
Variabilný symbol:
2124700187
Dodávateľ:
Mesto Bojnice
Adresa:
Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice
IČO:
00318001
Suma €:
1004.85 €
Predmet faktúry:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zverejnil: