Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/04/2024
09/05/2024
57/2024/TP/O/P
KOLTEN spol.s.r.o.
Severná ulica I 2424/33
Prievidza
36347779
1073.50
214.70
1288.20
Oprava chladiaceho zariadenia na záchytnom centre.
Miroslav Patsch