34/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
04/10/2019
Dátum zverejnenia obj.:
07/10/2019
Číslo objednávky:
34/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
32612234
Suma €:
2950 €
Predmet objednávky:
OPaOS elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrických ohradníkov.
Zverejnil: