Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/10/2019
07/10/2019
34/2019/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
2950
OPaOS elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrických ohradníkov.
Štefan Mindek