Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/05/2024
05/06/2024
68/2024/TP/O/P
MELIPI s.r.o.
Chvojnica 150
Chvojnica
56155808
495.00
0.00
495.00
Výkop a zásyp ryhy pre napojenie vodovodu a kanalizácie kontajneru hornej vrátnice
Miroslav Patsch