Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/08/2016
21/09/2016
34/2016/TP/O/T
Roko gips, s.r.o.
G.Švéniho 10A
Prievidza
36302031
1042.79
Dodávka betónu na základovú dosku voliéry karpatskej fauny
Pavel Trúchly