34/2016/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
22/08/2016
Dátum zverejnenia obj.:
21/09/2016
Číslo objednávky:
34/2016/TP/O/T
Dodávateľ:
Roko gips, s.r.o.
Adresa:
G.Švéniho 10A
IČO:
36302031
Suma €:
1042.79 €
Predmet objednávky:
Dodávka betónu na základovú dosku voliéry karpatskej fauny
Zverejnil: