34/2017/TP/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/07/2017
Dátum zverejnenia obj.:
04/07/2017
Číslo objednávky:
34/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Strojop s.r.o.
Adresa:
Opatovská cesta 11, 972 01 Bojnice
IČO:
31564585
Suma €:
726.00 €
Predmet objednávky:
Kladky, čapy, uzatvorený profil.
Zverejnil: