Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/10/2017
08/01/2018
35/2017/ZO/O/LIFE
Slovamed s.r.o.
Malá 543/7
Šamorín
46829954
379.9
elektronický stetoskop a bezkontaktný teplomer
Andrea Ághová