35/2019/EO/O

Dátum vytvorenia obj.:
04/10/2019
Dátum zverejnenia obj.:
04/10/2019
Číslo objednávky:
35/2019/EO/O
Dodávateľ:
RON Software
Adresa:
Rudé armády 2001/30a
IČO:
47678526
Suma €:
1080 €
Predmet objednávky:
montáž doch.sys.
Zverejnil: