Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/04/2017
08/06/2017
11/2017/UR/O/P
Ing. Ivan Leitman
Cintrorínska 32/42
Sebedražie 972 05
42139759
1555.00
PD objekt SO 01, rozpočet
Viera Madajová