36/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
31/10/2017
Dátum zverejnenia obj.:
09/01/2018
Číslo objednávky:
36/2017/ZO/O
Dodávateľ:
HMJ Design A/S
Adresa:
Gl.Skorpingvej 156
IČO:
31605571
Suma €:
4009.5 €
Predmet objednávky:
Enrichment podávač potravy
Zverejnil: