Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/10/2018
04/10/2018
36/2018/TP/O/M
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
540.00
Drvené kamenivo.
Štefan Mindek