36/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/10/2018
Dátum zverejnenia obj.:
04/10/2018
Číslo objednávky:
36/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
540.00 €
Predmet objednávky:
Drvené kamenivo.
Zverejnil: