37/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
11/07/2018
Dátum zverejnenia obj.:
19/07/2018
Číslo objednávky:
37/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Fedor Nikmon
Adresa:
Družstevná 386/40, Lazany
IČO:
40181456
Suma €:
100 €
Predmet objednávky:
Spracovanie plánu BOZP pre stavbu Voliéra pre dravé vtáky
Zverejnil: