Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/07/2018
19/07/2018
37/2018/TP/O/T
Fedor Nikmon
Družstevná 386/40, Lazany
Lazany
40181456
100
Spracovanie plánu BOZP pre stavbu Voliéra pre dravé vtáky
Pavel Trúchly