Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/09/2016
05/10/2016
37/2016/TP/O/T
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
33612234
2987.60
Dodanie a montáž plynovej pece kotolňa Vivárium vrátane dopravných nákladov
Pavel Trúchly