37/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/08/2017
Dátum zverejnenia obj.:
07/08/2017
Číslo objednávky:
37/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Unimat s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
662.54 €
Predmet objednávky:
Vodoinštalačný materiál.
Zverejnil: